FAQs

FAQs

FAQs

FAQs

Freqeuntly asked questions

KDO SE MŮŽE PŘIPOJIT K NÁHRADĚ ŠKODY?

Oprávnění žadatelé s platným nárokům, kteří si koupili nebo pronajali dotčeny vozidlo s dieselovým motorem z celé Evropy, se mohou připojit, i když už nemáte dotčené vozidlo v držení. Seznam všech konkrétních značek a modelů najdete zde.

Pokud vlastníte (nebo jste vlastnili) flotilu těchto vozidel pro své podnikání, můžete mít nárok i vy. Přečtěte si další podrobnosti pro vlastníky flotily.

JAK SE MOHU TAKÉ ZAPOJIT?

Pokud se chcete zapojit do této skupinové akce, stačí, abyste souhlasili s našimi podmínkami tím, že dokončíte jednoduchý proces registrace na tomto webu a poskytnete nám doklad totožnosti a doklad o vlastnictví vozidla.

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Neexistují žádné počáteční náklady na připojení se k žádosti a fungujeme na principu „žádná výhra, žádné poplatky“. Na uplatnění svých práv nebudete muset nic platit. Pokud se nám podaří získat finanční kompenzaci, zaplatíte donorem poplatné do výše 27,5% (včetně DPH, pokud je to relevantní) z finančního vyrovnání. Toto procento může být také nižší, v závislosti na různých okolnostech.

JAKÁ VYSOKÁ JE NÁHRADA MÉ ŠKODY?

Výše kompenzace, kterou můžete dostat, bude nakonec sjednána prostřednictvím smíru nebo bude určena soudem, ale očekáváme, že bude v tisících eur. Tato akce je důležitá nejen na získání finanční kompenzace, ale také k udržení odpovědnosti společnosti Fiat Chrysler Automobiles. Za jejich nekalé obchodní praktiky a následné škody na životním prostředí.

JAKÉ DOKUMENTY A INFORMACE SI MUSÍM PŘIPRAVIT, ABYCH SE MOHL ZÚČASTNIT KROKY?

Pokud se chcete zapojit do reklamace, budete muset nahrát oficiální formulář identifikace. Spolu s dokladem o vlastnictví – toto může být vaše registrační karta nebo nákup nebo prodejní doklady a musí obsahovat vaše VIN nebo číslo podvozku a podepsat účastnickou dohodu.

MOHU SE PŘIPOJIT K NÁROKU, AK UŽ VOZIDLO NEVLASTNÍM ANI NEPRONAJÍMAM?

Ano. I když už své vozidlo nevlastníte ani nepronajímá nebo jste si ho koupili z druhé ruky, můžete mít nárok na kompenzaci. Zkontrolujte způsobilost svého vozidla a zaregistrujte se.

MOHU UPUSTIT OD DOHODY S DEJF A LITFIN?

Ano. Svou registraci můžete kdykoli zrušit, stačí nás kontaktovat na adrese fca.claim@dieseljustice.com a my vaši registraci zrušíme. Pokud jste však již smlouvu s nadací uzavřeli, máte na odstoupení od smlouvy 14 dnů bez udání důvodu. Pokud pak chcete zrušit svou účast v nadaci, musíte to oznámit 30 dní předem a poslat e-mailovou žádost na adresu fca.claim@dieseljustice.com. Pokud nadace dospěje k dohodě o narovnání s Fiat Chrysler Automobiles nebo pokud dojde k pozitivnímu výsledku u soudu, už ji nebudete moci zrušit. Je to spravedlivé, protože v tom okamžiku přineseme výsledky, ze kterých budete mít užitek.

JAK DLOUHO BUDE TRVAT VYMÁHÁNÍ NÁROKU?

I když je těžké předpovědět přesně, jak dlouho to bude trvat, předpokládá se, že toto soudní řízení bude trvat nejméně 2 – 3 roky, než se dospěje ke konečnému rozhodnutí soudu. Pokud se nám v průběhu soudního sporu podaří dosáhnout mimosoudní urovnání sporu s FCA, bude to mnohem rychleji, i když na získání souhlasu soudu s urovnáním bude možná zapotřebí další čas. V případě, že jsou zapotřebí další spory mimo Nizozemsko, může to trvat několik let, než se dospěje k výsledkům.

Časté aktualizace stavu soudního sporu budou poskytovány na naší webové stránce.

ZÁLEŽÍ NA TOM, AK SE UŽ ÚČASTNÍM TOHOTO SPORU S JINOU NADACI NEBO POKUD SE JIŽ ÚČASTNÍM TOHTO ZÁKONNÉHO ŘÍZENÍ?

Ano. Pokud již jste členem jiné organizace nebo jste začali právní řízení zvlášť, nemůžete se připojit k naší nadaci, aniž jste nejdříve zrušily další členství nebo vystoupily z jiných řízení.

PŘERUŠUJE REGISTRACE V NADACI PROMLČECÍ DOBU?

Registrace v nadaci podle definice nepřeruší promlčecí dobu pro majitele automobilů, kteří si koupili nebo pronajali své vozidlo mimo Nizozemsko. Nadace zároveň udělá vše, co bude v jejích silách, a to při vynaložení maximálního úsilí s cílem přerušit vaším jménem promlčecí dobu.

MÁ NADACE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ano.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti LitFin najdete kliknutím na tento odkaz.

A zásady ochrany osobních údajů nadace kliknutím na tento odkaz.

KDO JE STICHTING DIESEL EMISSIONS JUSTICE?

Stichting Diesel Emissions Justice je zákonný název Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) a je neziskovou nadací založenou podle nizozemského práva. Jejich jedinečná struktura a účel jim umožňují zastupovat všech zasažených Evropanů a maximalizovat tlak s konečným cílem získat pro vás kompenzaci. Více o týmu pracujícím vaším jménem si můžete přečíst v sekci O nás.